Så här behandlar vi dina personuppgifter när du söker en tjänst hos Trafikförsäkringsföreningen (TFF).


Allmänt 

När du skickar in en ansökan kommer vi att behandla dina personuppgifter både manuellt och i rekryteringssystemet som tillhandahålls av We Select.

TFF är personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Lämna inga känsliga personuppgifter i ansökan

Undvik att lämna känsliga personuppgifter i ansökan eller i handlingar som du bifogar ansökan. Känsliga uppgifter kan till exempel vara hälsotillstånd, facklig tillhörighet, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse. Sådana uppgifter är sällan relevanta vid rekrytering. Om du önskar lämna känsliga uppgifter i samband med ansökan bör du göra det vid en personlig kontakt med oss.

Grunden för och ändamålet med behandlingen

För att vi ska kunna bedöma om du är rätt kandidat för den tjänst du har sökt måste vi behandla dina personuppgifter. Vi har ett så kallat berättigat intresse av behandlingen.

Samtycke kan behövas från dig som registrerats som kandidat  

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt för dig att ge oss ditt samtycke för viss ytterligare behandling av dina personuppgifter. Samtycke behövs för att vi ska kunna behandla känsliga uppgifter men även för att genomföra tester och hantera resultatet från dem. Du har rätt att återkalla ett sådant samtycke när som helst genom att kontakta oss.

Vi behandlar och sparar följande personuppgifter:


Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för rekryteringsprocessen. Behandlingen sker för att vi ska kunna:


Hur länge behandlar vi personuppgifterna? 

Vi behandlar dina personuppgifter under hela rekryteringsprocessen.

När en tjänst blir tillsatt behåller vi personuppgifter för samtliga personer som har sökt tjänsten under två år från ansökningsdatum. Uppgifterna sparas som underlag för att kunna visa att rekryteringsprocessen gått rätt till i enlighet med Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer. Därefter raderas personuppgifterna, om vi inte kommit överens med dig som sökande om något annat.

Säkerhet 

Vi prioriterar din personliga integritet och arbetar aktivt för att dina personuppgifter behandlas med försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Överföring av information via internet och mobila nätverk kan aldrig ske helt riskfritt. Tänk på att all överföring som du gör till oss sker på din egen risk. Därför är det viktigt att även du själv säkerställer att dina uppgifter skyddas.

Överföring av personuppgifter till tredje parter 

I rekryteringsprocessen behandlas och sparas dina uppgifter i ett rekryteringssystem som tillhandahålls av företaget We Select Company AB, 556841-1671. De uppgifter som vi lägger in i systemet sköts av vår samverkanspartner Svensk Försäkring Administration AB, 556668-2216. Det innebär att behörig personal i dessa företag får del av dina personuppgifter. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med båda dessa företag. Det innebär att de är lika ansvariga för att skydda dina personuppgifter som vi är. Behandling och lagring av personuppgifter sker på servrar som finns i Sverige eller inom EU/EES. Inga personuppgifter lämnas till länder utanför EU/EES.

Så tar du tillvara dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig kan du begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Mer information finner du på https://www.tff.se/sv/Om-oss/behandling-av-personuppgifter/

Kontakta TFF

Kontakta TFF direkt när det gäller frågor kring behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan ta till vara dina rättigheter. Du hittar kontaktuppgifter till oss på www.tff.se. Där går det också bra att lämna meddelande genom att logga in på Mina sidor eller fylla i kontaktformulär.

Du kan också vända dig till vårt dataskyddsombud: dso@tff.se. Tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter med e-post!

Klagomål

Om du har synpunkter på hur TFF hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Information och kontaktuppgifter finns på www.imy.se.